Onze aanpak

  1. Home
  2. /
  3. Onze aanpak

Data gedreven Security Awareness

Onze data gedreven aanpak voor security awareness ondersteunt securitymanagers om te voldoen aan wet- en regelgeving en het aantal geslaagde phishing aanvallen te verlagen.

Door te starten met een toets op kennis, awareness en gedrag, zijn we in staat om training op maat aan te bieden. Door relevante training aan te bieden, wordt een hogere participatie behaald waardoor het resultaat beter is.

Om effectief om te gaan met risicovol gedrag dat overblijft na de eerste reeks aan campagnes en simulaties voert Behaav campagnes uit die expliciet gericht zijn op risicovol gedrag in specifieke doelgroepen. Deze aanpak wordt wetenschappelijk onderbouwd door Stanford University. Met deze data gedreven aanpak garanderen wij een verlaging van uw risico’s.

Wil je meer weten over onze aanpak?

Onze aanpak

Assess

Vaststellen baseline

Om inzicht te krijgen in het kennisniveau en gedrag van de doelgroep, zetten we zowel enquêtes op wetenschappelijke basis, als traditionele onderzoeksvormen in zoals desk research en interviews.

Educate

Kennis als voorwaarde

Gebruikmakend van de data die we verzameld hebben in de ‘Assess'-fase stellen we trainingscurriculums op maat voor elke (risico)groep in de organisatie. Om de theorie vervolgens succesvol te kunnen leren toepassen worden simulaties toegepast.

Vrouw en een man die samen bedrijfsrisico's gaan aanpakken.

Direct

Elimineer onacceptabel rest-risico

Aan gedrag gerelateerde rest-risico's worden aangepakt met korte campagnes die hun basis vinden in gedragswetenschap. Met een multi-disciplinair team richten wij ons samen met de klant op de elementen van gedrag: motivatie, moeilijkheidsgraad en trigger.

Sustain

Duurzaam veilig gedrag

Wanneer de aanpak van awareness en gedrag een een zekere volwassenheid heeft bereikt, wordt deze verankerd door doelstellingen op te nemen in strategische organisatieonderdelen.