Titel: de kracht van een security workshop

De kracht van een security workshop

In februari verscheen er een artikel over onze workshop phishing en waarom het juist nu van groot belang is om hierover na te denken. Zoals eerder vermeld, zijn medewerkers namelijk het voornaamste doelwit voor hackers. Het is daarom noodzakelijk om hen bewust te maken van de mogelijke risico’s en bedreigingen.

Bewustwording creëren kan op verschillende manieren. Een nieuw veiligheidsbeleid dat onder de aandacht wordt gebracht, nieuwsbrieven, een artikel op het intranet, narrow-casting en een (verplichte) e-learning. Hoewel al deze interventies zeker bijdragen aan het creëren van bewustwording, kan een meer interactieve sessie een goede toevoeging op een security awareness programma zijn.

Omdat wij geloven in de kracht van energie en interactie wijzen we je met plezier op de effecten van een security workshop. Een workshop is namelijk een interactieve trainingssessie waar deelnemers kennis en vaardigheden opdoen door actieve deelname. Een workshop is een ontzettend effectieve manier om mensen tot nieuwe inzichten te laten komen en draagvlak te creëren.

De elementen waaruit een workshop kan bestaan.

Wat maakt een security workshop zo krachtig?

Actief

Mensen leren het beste door te doen. Actief participeren in plaats van passief lezen of luisteren verhoogt het (leer)effect en maakt impact. Uit feedback blijkt dat een onderwerp dat vooraf als ‘saai’ of ‘lastig’ werd beschouwd, wel degelijk leuk en interessant kan zijn. Een van de belangrijkste voordelen van actieve deelname is dat dit het leereffect maximaliseert. Wanneer het leerproces medewerkers veel ruimte biedt voor interactie, raken ze ook meer betrokken bij de uiteindelijke leerdoelen. Ze zijn bereid om zich meer in te spannen, wat leidt tot een diepgaander begrip van het onderwerp. Dit stimuleert ook kritisch denken en zorgt voor leerzame discussies.

Inspireren

Workshops bieden niet alleen een platform voor het bespreken van bijvoorbeeld casestudies of praktijkvoorbeelden, maar ook voor het delen van persoonlijke ervaringen, waardoor deelnemers worden aangemoedigd om hun eigen kennis en inzichten te delen. Samen weten we tenslotte meer dan alleen. Deze combinatie brengt een leerzame verzameling van kennis, ervaringen en perspectieven samen, wat vaak resulteert in verhelderende discussies en waardevolle uitwisselingen. Het creëren van wederzijdse inspiratie is dan ook een kracht van de workshop. Het transformeert de omgeving tot een veilige plek waar ruimte is voor creativiteit, het stellen van vragen en het maken van fouten. Een plek waar deelnemers worden aangemoedigd om ‘out of the box’ te denken en eventuele nieuwe ideeën te bespreken en verkennen.

Teamwork

Workshops winnen vaak aan kracht en effectiviteit door de diverse samenstelling van deelnemers uit verschillende organisatieonderdelen. De aanwezigheid van vertegenwoordigers uit verschillende disciplines, zoals HR, IT, Finance, Operations en Management biedt een unieke gelegenheid tot samenwerken. Tijdens workshops zien we dat wanneer verschillende achtergronden, expertises, perspectieven en belangen samen komen dit leidt tot nieuwe inzichten. Door samen te werken kunnen deelnemers ook profiteren van elkaars kennis, en creëer je ook een gevoel van betrokkenheid en collectieve verantwoordelijkheid. Deelnemers realiseren zich dat iedereen in de organisatie een rol speelt in het bereiken van bijvoorbeeld security awareness.

Plezier

Een security workshop is leuk om verschillende redenen. In tegenstelling tot traditionele leermethoden zoals een lezing of een e-learning biedt een workshop een interactieve ervaring. Door deze interactie biedt een workshop ruimte voor creativiteit, plezier en groepsdynamiek. De energie die ontstaat in een groep tijdens een workshop draagt bij aan de positieve ervaring. Onze workshop is bijvoorbeeld ook gericht op het toepassen van theoretische kennis in de praktijk, zowel op het werk als in privé. Dit maakt het relevant en bruikbaar, wat niet alleen de betrokkenheid maar ook het enthousiasme vergroot.

Collega's werken interactief samen door informatie met elkaar uit te wisselen en enthousiast van elkaar te leren.

Kortom, workshops zijn niet alleen een leuke maar ook een krachtige en energieke manier van werken waarmee veel bereikt kan worden. Bij Behaav geloven wij in de kracht van de mens als sleutel naar effectieve informatiebeveiliging. Daarom staat bij ons altijd de mens centraal.