De stijgende populariteit van kunstmatige intelligentie

Een innovatieve hoogvlieger of potentiële bedreiging voor bedrijven?

Met de enorm toenemende populariteit van kunstmatige intelligentie (AI) in zowel zakelijke- als privésferen, ontstaat er een golf van innovatie en efficiencyverbeteringen. Er zijn inmiddels talloze AI-tools beschikbaar die verschillende doeleinden en toepassingen dienen, zoals het bekende ChatGPT, Google Assistant, IBM Watson en TensorFlow.

In dit blog ligt de focus vooral bij het populaire ChatGPT, aangezien dit op dit moment de meest bekende tool in het landschap is. Mensen verwelkomen deze AI-tools namelijk als een innovatieve bondgenoot die het werk en leven eenvoudiger maakt. Deze perceptie is begrijpelijk, gezien de vele voordelen die AI te bieden heeft. AI-ontwikkelingen hebben de kracht om taken te automatiseren, documenten en teksten te optimaliseren, beeldverwerking te vereenvoudigen en zelfs nieuwe aanbevelingen te geven.

De toenemende populariteit van AI-tools brengt echter ook nieuwe en complexe uitdagingen met zich mee. Het gezegde ‘gemak dient de mens’ bestaat namelijk niet zomaar. Het streven naar de makkelijkste weg kan leiden tot een onzorgvuldige houding ten opzichte van het delen van persoonlijke en gevoelige informatie, waarbij gebruikers niet altijd nadenken over de mogelijke gevolgen. De focus ligt vaak op de directe voordelen die AI biedt, waarbij soms klakkeloos persoonlijke en gevoelige bedrijfsinformatie wordt gedeeld. Dit gebrek aan bewustzijn vormt een cruciale oorzaak van de toenemende risico’s die we hieronder voor je op een rijtje zetten.

Privacy & kunstmatige intelligentie

Het gebruik van AI-chatbots kan leiden tot grootschalige gegevensverzameling en -analyse. Je kan er namelijk niet altijd vanuit gaan dat de gegevens die je met deze chatbots deelt nergens worden geregistreerd of opgeslagen. Wanneer je gevoelige informatie deelt, kan je dus niet garanderen dat deze op een veilige manier worden behandeld en dat er adequaat mee wordt omgegaan om de privacy van individuen te beschermen. Het is dus niet verstandig om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke informatie te delen met AI-chatbots.

AI-algoritmen

AI-tools trainen zichzelf op basis van gegevens. Als deze gegevens bevooroordeeld zijn, kunnen de resulterende algoritmen ook bevooroordeeld zijn. Toch nemen gebruikers de informatie van AI-tools vaak als waarheid aan. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot discriminatie of het verspreiden van desinformatie.

Veiligheid

AI-tools zijn kwetsbaar voor aanvallen en misbruik. Des te meer gevoelige informatie met AI-tools wordt gedeeld, des te interessanter deze tools worden als doelwit voor kwaadwillende. Als zij erin slagen om AI-tools te kraken of manipuleren, kunnen de gevolgen logischerwijs rampzalig zijn. Ook dit is belangrijk om in je achterhoofd te houden wanneer je besluit gegevens met zulke AI-tools te delen.

“Het is belangrijk dat we niet alleen de voordelen van kunstmatige intelligentie omarmen, maar ook kritisch blijven nadenken over de bescherming van gegevens in de snel evoluerende digitale wereld.”

Het is van essentieel belang om (proactieve) maatregelen te nemen om de risico’s te beperken. Onderstaand lees je enkele concrete aanbevelingen om een veilige en verantwoorde implementatie van kunstmatige intelligentie te waarborgen:

1. Training

Implementeer voor alle medewerkers trainingen over AI en de risico’s die er aan vast kleven. Indien er al een security awareness programma is, dient AI hier als belangrijk onderwerp aan toegevoegd te worden. Zorg voor periodieke trainingen om medewerkers op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en best practices op het gebied van AI en beveiliging.

2. Workshops

Organiseer workshops om medewerkers bewust te maken van de risico’s en uitdagingen rondom AI. Indien de kennis niet in huis is en er budget beschikbaar is om specialisten in te huren, kan Behaav dit op maat verzorgen.

3. Beleid en duidelijke richtlijnen

Ontwikkel een helder en begrijpelijk AI-beleid dat specifieke richtlijnen bevat voor het verzamelen, opslaan, verwerken en delen van gegevens met door AI aangestuurde programma’s. Stimuleer een cultuur van open communicatie, waarin werknemers hun inzichten, zorgen en ervaringen met betrekking tot AI kunnen delen.

4. Verantwoordelijkheden

Definieer duidelijke verantwoordelijkheden met betrekking tot beveiliging en privacy en wijs functionarissen aan om toezicht te houden op de naleving van deze richtlijnen.

5. Handvatten en tools

Bied tools en frameworks aan die ontwikkelaars ondersteunen bij het implementeren van veiligheidsmaatregelen.

Door bovenstaande maatregelen te integreren in de bedrijfscultuur en processen, kan jouw bedrijf de voordelen van AI-tools benutten terwijl je tegelijkertijd de beveiliging en privacy van informatie waarborgt. Door medewerkers te trainen en bewust te maken van de risico’s, dragen zij bij aan een beveiligingsbewuste cultuur, wat de eerste én belangrijkste verdedigingslinie vormt tegen potentiële bedreigingen. Een weloverwogen aanpak zal niet alleen het vertrouwen van klanten en belanghebbenden vergroten, maar ook de organisatie beschermen tegen potentiële datalekken en beveiligingscomplicaties.