Foto van een congreszaal waarin veel studenten les krijgen van een docent.

Security Awareness is dood. Lang leve Veilig Gedrag!

Beste onderwijs-CISO,

Security Awareness is dood. Lang leve Veilig Gedrag!

Informatiebeveiliging wordt door onderwijsmedewerkers en studenten vaak als lastig ervaren. Dit komt door het traditioneel open karakter van een onderwijs- en onderzoeksomgeving. Het afschermen van informatie staat daar haaks op. Maar juist dat open karakter is kwetsbaar en vereist dus wel de juiste bescherming.

Bewustwording

 

Beide groepen kunnen in de bescherming van informatie júist een cruciale rol spelen. Als ze zich bewust zijn van de risico’s, zullen ze deze beter inschatten en vanzelf betere beslissingen nemen. Het was daarom logischerwijs een van de belangrijkste aanbevelingen van Fox-IT na hun analyse van de ransomware aanval op de Universiteit van Maastricht. En ook minister Van Engelshoven onderstreepte het belang van bewustzijn na het onderzoek van de Onderwijsinspectie naar datzelfde incident.

Maar is dat wel zo?

 

Bewustzijn vertaalt zich namelijk niet automatisch naar gedrag. We herkennen ons allemaal wel in de uitdaging van het toepassen van een gezonde levensstijl. De kennis om de juiste keuzes te maken is er echt wel. Toch vertaalt zich dat lang niet altijd naar het gewenste gedrag.

Standford Social Innovation Review

 

Geloof me trouwens niet zomaar op mijn woord. Er is voldoende onderzoek wat deze stelling ondersteunt. Wat dat betreft is het artikel “Stop raising awareness already” uit in het Stanford Social Innovation Review veelzeggend.

Dat is precies de reden dat bewustzijn alléén niet de oplossing is voor het probleem. Het is wel een belangrijke voorwaarde, maar wat we echt nodig hebben is een methode voor gedragsverandering. Op die manier zetten we bewustzijn om naar veilig gedrag. Dit begint al bij het waarborgen van jouw privacy. Lees daar alles over in deze blog.

Dat is een kritisch element. Zonder dat, geen resultaat.

Daarom: Security Awareness is dood! Lang leve Veilig Gedrag!

Stop raising awareness already | Standford Social Innovation Review | Ann Christiano and Annie Neimand | 2017