Library image

The seven dimensions of security culture

“In plaats van de zwakste schakel, zouden werknemers gezien moeten worden als een belangrijke verdediging tegen cyberaanvallen.”

Voor een solide verdediging is het belangrijk een sterke securitycultuur te bouwen. En daarvoor is het begrijpen en meten van de verschillende onderdelen van die securitycultuur fundamenteel.

In dit research paper van CLTRe worden de 7 dimensies van securitycultuur uiteengezet en een pragmatische aanpak besproken.

De beschreven aanpak wordt ondersteund door de European Union Agency for Cybersecurity (ENISA).