Foto van een vrouw waarop code wordt geprojecteerd: Whitepaper SecDevOps

Whitepaper: Veilig Gedrag als sleutel Secure DevOps

Klik hier of op de onderstaande afbeelding om je te registreren en het whitepaper te downloaden.

Behaviour as the key to Secure DevOps